Kurz pre začiatočníkov v Martine!!

KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV PRE ZAČIATOČNÍKOV V MARTINE
.
Od 8. septembra 2020 sa otvára nový kurz pre začiatočníkov. Kurz bude raz týždenne,každý utorok o 18:30 po 60 min, bude trvať 6 stretnutí (týždňov).

Kurz je vhodný pre páry, ako príprava na svadbu, ples, ako spôsob trávenia volného času. Na kurzoch je príjemná atmosféra a pristeľské prostredie, kde sa môžete zoznámiť s pármi s podobnými záľubami.

Rozvrh kurzu:

1. týždeň – valčík, waltz

2. týždeň– cha-cha

3. týždeň– foxtrot

4. týždeň – čardáš, polka

5. týždeň – tango

6.týždeň – jive

Členský poplatok je 40 eur na osobu. Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu kurzy@tkst.sk alebo telefonicky na tel. čísle 0948 08 17 17

www.tkst.sk