KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV PRE ZAČIATOČNÍKOV V RUŽOMBERKU

Od septembra 2024 sa otvára nový kurz pre začiatočníkov. Kurz bude raz týždenne,každý pondelok o 19:40 po 60 min, bude trvať 5 stretnutí (týždňov).

Kurz je vhodný pre páry, ako príprava na svadbu, ples, ako spôsob trávenia volného času. Na kurzoch je príjemná atmosféra a priateľské prostredie, kde sa môžete zoznámiť s pármi s podobnými záľubami.

Rozvrh kurzu:

1. týždeň – valčík, waltz

2. týždeň– cha-cha

3. týždeň– foxtrot

4. týždeň – čardáš, polka

5. týždeň – tango

Členský poplatok je 50 eur na osobu. Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu kurzy@tkst.sk alebo telefonicky na tel. čísle 0948 08 17 17

www.tkst.sk