Kurz spoločenských tancov pre začiatočníkov v Ružomberku

Od 16. marca 2020 sa otvára nový kurz pre začiatočníkov. Kurz bude raz týždenne,každý pondelok o 19:40 po 60 min, bude trvať 6 stretnutí (týždňov).

Rozvrh kurzu:

1. týždeň – valčík, waltz

2. týždeň– cha-cha

3. týždeň– foxtrot

4. týždeň – čardáš, polka

5. týždeň – tango

6. týždeň – jive, OPAKOVANIE

Členský poplatok je 40 eur na osobu. Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu kurzy@tkst.sk , sicakovat@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle 0948 08 17 17

www.tkst.sk