teHOTky a Active Mama

Programy teHOTky a Active Mama sú kurzy určené pre ženy, ktoré vedia, že je pre ne dobré byť aktívne počas celého tehotenstva aj po pôrode. Programy vedú CERTIFIKOVANÉ inštruktorky. Tak, drahé mamky, tu je opis našich programov

teHOTky :
cičenie pre tehotné ženy v období I.-III. trimestra, zamerané na riešenie alebo na prevenciu proti
– inkontinencii
– diastáze
– problémom s krčnou, hrudnou aj krížovou chrbticou
– opuchnutým nohám
– dysfunkcii svalov panvového dna
– bolesti v trieslach
– poklesu klenby
– bolesti rebier a mnohým iným problémom objavujúcim sa počas tehotenstva
Pomocou šetrných cvičení s certifikovanými inštruktorkami spoznáte svoje telo a naučíte sa vnímať signály, ktoré Vám vysiela. Hodiny majú posilňovací, uvolňovací ale aj kondičný charakter

Active Mama:
cvičenie pre ženy po pôrode v období, kedy sa žena začne cítiť fit /aj počes obdobia šestonedelia/
Tento program má liečebný, preventívny a estetický charakter. Na hodinách ženy cvičia a učia sa, ako svoje telo dávať do poriadku počas obdobia po pôrode. Cvikmi je stimulovaný endokrinologický, reprodukčný a pohybový systém. Opať navracia funkciu brušných svalov, rieši diastázu, povzbudzuje krvný obeh, uvolňuje svaly, ktoré boli počas tehotenstva zaťažované a naopak aktivuje svaly, ktoré boli pôrodom oslabené alebo poškodené a pomáha k rýchlejšiemu návratu tela do kondície spred tehotenstva

Program teHOTky – 8 hodinový program, dvakrát do týždňa počas jedného mesiaca
členský poplatok 49 eur
začiatok: 21.2. o 17:00,každý utorok o 17:00 a štvrtok o 17:20

Program Active Mama – 10 hodinový program, dvakrát do týždňa počas piatich týždňov
členský poplatok 49 eur
začiatok: 20.2. o 10:30,každý pondelok a stredu o 10:30

info a rezervácie na 0948 081717
kurzy@tkst.sk