Prihláškový formulár

  Vaše meno a priezvisko (povinné)

  Vaša adresa

  Váš telefón

  Váš e-mail (povinné)

  Počet osôb (povinné)

  Mená ďalších osôb: v prípade, že ste pár, alebo prihlasujete do kurzu viac ľudí

  Druh tanečného kurzu:

  termín kurzu, o ktorý mám záujem:* v prípade predsvadobného kurzu termín, kedy máte záujem začať s predsvadobnou prípravou

  Vaša správa