Prihláškový formulár

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Vaša adresa

Váš telefón

Váš e-mail (povinné)

Počet osôb (povinné)

Mená ďalších osôb: v prípade, že ste pár, alebo prihlasujete do kurzu viac ľudí

Druh tanečného kurzu:

Termín kurzu, o ktorý mám záujem:* v prípade predsvadobného kurzu termín, kedy máte záujem začať s predsvadobnou prípravou

Vaša správa

captcha