Kontakt

Údaje OZ:

Škola Tanca ST

IČO: 55669026

Diaková 155, 03802 Diaková

predseda: Mgr.Tatiana Sičáková

email: kurzy@tkst.sk

sicakovat@gmail.com

tel.číslo: 0948 08 17 17

číslo účtu: SK13 0900 0000 0052 1223 7539

Adresa tanečnej sály v Ružomberku:
Mostová 29, 03401 Ružomberok

Adresa tanečnej sály v Martine:

M.R.Štefánika 3, 03601 Martin (oproti pizzerii Venezia)