Kontakt

Údaje OZ:

Tanečné kurzy ST

IČO: 50 491 466

DIC: 2120356777

Nová 605, 034 01 Liptovská Štiavnica

predseda: Mgr.Tatiana Sičáková

email: kurzy@tkst.sk

sicakovat@gmail.com

tel.číslo: 0948 08 17 17

číslo účtu: SK3109000000005119477570

Adresa tanečnej sály v Ružomberku:
Mostová 29, 03401 Ružomberok

Adresa tanečnej sály v Martine:

M.R.Štefánika 3, 03601 Martin (oproti pizzerii Venezia)