Kontakt

Údaje OZ:

Tanečné kurzy ST

IČO: 50 491 466

DIC: 2120356777

Nová 605, 034 01 Liptovská Štiavnica

predseda: Mgr.Tatiana Sičáková

email: kurzy@tkst.sk

sicakovat@gmail.com

tel.číslo: 0948 08 17 17

číslo účtu: SK3109000000005119477570

Adresa tanečnej sály v Ružomberku:
Mostová 29, 03401 Ružomberok

Adresa tanečnej sály v Dolnom Kubíne:
Hviezdoslavova 1554, 02601 Dolný Kubín

Adresa tanečnej sály v Námestove:
Sídlisko Brehy, ZŠ Slniečko Námestovo

Adresa tanečnej sály v Liptovskom Mikuláši:
Kamenné pole 4557/12, 03101 Lip. Mikuláš

Adresa tanečnej sály v Žiline:
Ronniegym- Prielohy 8430/1B, 01001 Žilina

Adresa tanečnej sály v Čadca:
Riecky fitnesscentrum- Okružná 236/65, 02204 Čadca

Adresa tanečnej sály v Martine:
M.R.Štefánika 3, 03601 Martin (oproti pizzerii Venezia)